FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN DRÖNAROPERATÖR VID ÖVERSYN AV OTILLGÄNGLIGA YTOR.

Fördelar med snabba drönarinspektioner:

 • Kostnadseffektivt.
   

 • Resurseffektivt med endast en drönar­operatör för fotograferingen vid inspektionen.
   

 • Tidseffektivt. Inspektören behöver inte vara på plats utan kan styra inspektionen och opera­tören på distans och i realtid. 
   

 • Ger en snabb och smidig inspektion.
   

 • Vid användandet av drönare blir 100 procent av ytan inspekterad.
   

 • Kan komplettera eller ersätta användandet av byggnadsställningar, liftar och klättring.  
   

 • Hög säkerhet. Det eliminerar risken för fallolyckor.
   

 • Även säkert för människor inom inspektions­området då drönare ofta är utrustade med nödskärm.
   

 • Bra dokumentation med god precision i form av högupplösta bilder och 3D-modell att granska och utreda.
   

 • Fotomaterialet ger hög kvalitet på underlaget vid upphandling av underhållsarbete och renovering.
   

 • Miljövänligt. Låg miljöpåverkan då drönaren drivs av el.
   

 • Möjliggör inspektion av slutna utrymmen.
   

 • Ett brett spektra på besiktningsmaterialet ger en fördjupad inspektion som till exempel möjlighet att se värmeläckage, termografiska kartor och mätningar av skikttjocklekar mm.  Detta med hjälp av olika sensorer att utrusta drönaren med som bland annat Termo,Lidar, Foto, Film. 
   


 

Att använda dig av drönare är en mycket bra metod för att inspektera bland annat vattentorn då vi tillsammans inom Ytskyddsakademien erbjuder:

• Piloter som kan köra kvalitativa drönare.

• Betongexperter som kan tyda bilderna.

• Betongexperter som kan lämna åtgärdsplan.

TOMMY THÖRN

Vi fick en bättre bild av framför allt armeringsdistansernas tillstånd. Även de skador på pelaren som noterades vid inspektionen kunde utforskas närmare.”

ANDERS SAMUELSSON

Inspektion med drönare. Kolla in hela filmen här!

Drone Inspection Nordic AB

Postadress:

Smärgelvägen 6

142 50 Skogås

Sverige 

info@droneinspection.se

© 2019 Drone Inspection Nordic AB