Betongutbildning, renovering och ytskydd 12–13/6 Stockholm

Uppdaterad: 20 aug 2019

Lär dig mer inom ytskydd och renovering för betong tillsammans med Ytskyddsakademien i juni. Vi på Drone Inspection Nordic AB samarbetar en del med dem, bland annat när det gäller inspektioner på hög höjd med hjälp av våra professionella drönaroperatörer.


Nu vill vi rekommendera deras betongutbildning. Där får du bland annat lära dig mer om renovering och ytskydd för betong och träffa flera av Ytskyddsakademiens experter. Syftet är att få ökad förståelsen för betong och vikten av den rätta renoveringen och göra sina inspektioner och ytskydd i tid.

Målgrupp:

För dig som arbetar inom Vatten- och Avloppsreningsverk.


Nivå 1

Datum: 12–13 juni


Plats: Kaeser Kompressorer

Mätslingan 24

187 14 Täby


Utbildare:

Fredrik Nilsson Ytskyddsakademien

Nils Davant Ytskyddsakademien

Simon Pehrson Ytskyddsakademien

Tommy Thörn Ytskyddsakademien


Ytskyddsakademiens utbildningen Betong & Ytskydd Nivå 1 är speciellt framtagen för att personal inom VV och ARV skall kunna få lite mer förståelse för de betongskador som kan uppdagas dagligen och hur dessa bör hanteras.


Kursen ger personal från VA-verkens drift, underhåll, projekt, anläggning m.fl grundläggande kunskaper om materialet betong samt hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, renovera, ytskydda och förstärka betong.


Ladda ned Ytskyddsakademiens PDF-fil om utbildningen


AGENDA


Dag 1

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe


09.30 – 10.15 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

- Ytskyddsakademien - Ytskyddsgruppen - Ytskyddsdagarna

- YSAkademien, 100 medlemmar med minst 20 års erfarenhet

- YSGruppen, 50 medlemsföretag Kiruna – Trelleborg

- Presentation alla deltagare

- Målet denna utbildning


10.15 – 10.30 Kaffe och bensträckare


10.30 – 12.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Betongkvaliteer

- Beskrivning av delmaterialen i betong

- Egenskaper hos färsk och hård betong

- Nedbrytningsprocesser


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 14.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Vanliga betongskador

- Bilder på dessa vanliga betongskador

- Orsak

- Åtgärdsförslag


14.00 – 14.15 Bensträckare


14.15 – 15.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Inspektion, tillståndsbedömning, rapportering

- Visuellt och oförstörande

- Betongkax

- Fotodokumentation

- Drönare

- Täckskiktskontroll med georadar

- Borrkärnor

- Laboratietester

- Rapporter


15.00 – 15.15 Kaffe och bensträckare


15.15 – 16.00 Simon Pehrson, Ytskyddsakademien

30 års besiktningar och skadeanalyser i vattenmiljö - Undervattensrobot - dykare - Bilder på typiska skador

- Orsak

- Åtgärdsplan


16.00 – 16.15 Avslutning dag 1


19.00 Gemensam middag för de som så önskar på lämplig restaurang.

- Kostnaden läggs på utbildningsavgiftenDag 2

08.30 – 09.00 Nils Davant och Tommy Thörn

Intressanta diskussioner och frågor från igår


09.00 – 09.45 Fredrik Nilsson, ProAcess

Industriell Repklättring

- Utbildning

- Säkerhet

- Handnära inspektioner

- Förarbete

- Renovering & Ytskydd

- Ekonomiska användningsområden VA verken

- Begränsningar


09.45 – 10.00 Kaffe och bensträckare


10.00 – 11.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Renoveringsmetoder

- Reparationsstandard SS-EN 1504

- Betongreparationshandboken

- Betonghandboken

- Kontrollutrustning inför betongrenovering/ytskydd

- Materialval

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


11.00 – 11.15 Bensträckare


11.15 – 12.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Cementbaserade reparationsmaterial

- Kristallisering

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


12.00– 13.00 Lunch


13.00 – 13.30 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Elastiskt cementbaserat material

- Polyurea

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


13.30 – 14.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Ytskyddsmaterial som är Dricksvattengodkända

- Impregnering

- Hydrofobering

- Kristallisering

- Flexibla cementmaterial

- Polyurea

- Skillnader de olika teknologierna

- Lämpliga användningsområde

- Begränsningar


14.00 – 14.15 Kaffe och bensträckare


14.15 – 14.45 Deltagarna

Utmaningar som finns på VA verken

- Bilder på skador