Lär mer om betong! Utbildning 25–26/9 Stockholm/Täby Om inspektion, renovering och ytskydd i tidVi på Drone Inspection vill tipsa dig om Ytskyddsakademiens betongutbildning i Stockholm/Täby i september. Där du lär dig mer inom ytskydd och renovering av betong tillsammans med betongexperter och andra specialister inom Ytskyddsakademien.Syftet med kursen är att få ökad förståelse för betong och vikten av den rätta renoveringen och att göra sina inspektioner och ytskydd i tid för att undvika kostsamma reparationer.


Ytskyddsakademiens betongexpert Nils Davant besitter bred kunskap när det gäller betong och reparationer. Han kan mycket om inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan etc. Denna utbildning har även tidigare visat sig vara väldigt uppskattat hos VA- och Avloppsreningsverk men även för andra företag och organisationer.


Här laddar du ner Ytskyddsakademiens PDF-fil om utbildningen >>


Alla kan delta då utbildningen bygger på grundkunskap Betong, Reparationer och Ytskydd.

Enligt artikeln i Svenskt Vatten 2017 behövs det mer kunskap inom betong. Läs artikeln här >>Har du frågor om utbildningen och vill anmäla dig, maila Tommy Thörn via tommy.thorn@ysa.email eller Nils Davant via nils.davant@ysa.email.UTBILDNING BETONGREPARATION & YTSKYDD

VATTENVERK AVLOPPSRENINGSVERK


Nivå 1

Datum: 25–26 september


Plats:

Kaeser Kompressorer

Mätslingan 24

187 14 Täby


Utbildare:

Fredrik Nilsson Ytskyddsakademien

Nils Davant Ytskyddsakademien

Simon Pehrson Ytskyddsakademien

Tommy Thörn Ytskyddsakademien

David Schmidt Ytskyddsakademien


Målgrupp:

För dig som arbetar inom Vatten- och Avloppsreningsverk. För att få ökad förståelse för de betongskador som kan uppdagas dagligen och hur dessa bör hanteras.


Kursen ger personal från VA-verkens drift, underhåll, projekt, anläggning m.fl grundläggande kunskaper om materialet betong samt hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, renovera, ytskydda och förstärka betong.


Men denna utbildning har tidigare även visat sig vara väldigt uppskattat för andra företag och organisationer.


Alla kan delta då utbildningen bygger på grundkunskap Betong, Reparationer och Ytskydd.

Enligt artikeln i Svenskt Vatten 2017 behövs det mer kunskap inom betong. Läs artikeln här>>Dag 1

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe


09.30 – 10.15 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

- Ytskyddsakademien - Ytskyddsgruppen - Ytskyddsdagarna

- YSAkademien, 100 medlemmar med minst 20 års erfarenhet

- YSGruppen, 50 medlemsföretag Kiruna – Trelleborg

- Presentation alla deltagare

- Målet denna utbildning


10.15 – 10.30 Kaffe och bensträckare


10.30 – 12.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Betongkvaliteer

- Beskrivning av delmaterialen i betong

- Egenskaper hos färsk och hård betong

- Nedbrytningsprocesser


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 14.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Vanliga betongskador

- Bilder på dessa vanliga betongskador

- Orsak

- Åtgärdsförslag


14.00 – 14.15 Bensträckare


14.15 – 15.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Inspektion, tillståndsbedömning, rapportering

- Visuellt och oförstörande

- Betongkax

- Fotodokumentation

- Drönare

- Täckskiktskontroll med georadar

- Borrkärnor

- Laboratietester

- Rapporter


15.00 – 15.15 Kaffe och bensträckare


15.15 – 16.00 Simon Pehrson, Ytskyddsakademien

30 års besiktningar och skadeanalyser i vattenmiljö - Undervattensrobot - dykare - Bilder på typiska skador

- Orsak

- Åtgärdsplan


16.00 – 16.30 David Schmidt, Ytskyddsakademien

Drönare, framtidens inspektionsverktyg är här

- Utvecklingen av drönare går fort och de blir alltmer avancerade.

- Med hjälp av kameror, IR-teknik, ultraljudsgivare etc ökar

användningsområdet inom inspektion betong och metall

- Kostnadseffektiva användningsområden

- Begränsningar


19.00 Gemensam middag för de som så önskar på lämplig restaurang.

- Kostnaden läggs på utbildningsavgiftenDag 2

08.30 – 09.00 Nils Davant och Tommy Thörn

Intressanta diskussioner och frågor från igår


09.00 – 09.45 Fredrik Nilsson, ProAcess

Industriell Repklättring

- Utbildning - Säkerhet

- Handnära inspektioner - Förarbete

- Renovering & Ytskydd

- Ekonomiska användningsområden VA verken

- Begränsningar


09.45 – 10.00 Kaffe och bensträckare


10.00 – 11.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Renoveringsmetoder

- Reparationsstandard SS-EN 1504

- Betongreparationshandboken

- Betonghandboken

- Kontrollutrustning inför betongrenovering/ytskydd

- Materialval

- Förarbete - Applicering - Härdning


11.00 – 11.15 Bensträckare


11.15 – 12.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Cementbaserade reparationsmaterial

- Kristallisering

- Förarbete - Applicering - Härdning


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 13.30 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Elastiskt cementbaserat material

- Polyurea

- Förarbete - Applicering - Härdning


13.30 – 14.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Ytskyddsmaterial som är Dricksvattengodkända

- Impregnering

- Hydrofobering

- Kristallisering

- Flexibla cementmaterial

- Polyurea

- Skillnader de olika teknologierna

- Lämpliga användningsområde

- Begränsningar


14.00 – 14.15 Kaffe och bensträckare


14.15 – 14.45 Deltagarna

Utmaningar som finns på VA verken

- Bilder på skador

- Något ytskydd sedan tidigare

- Förarbete - Livslängd - Media

- Inspektion - Tillståndsbedömning - Åtgärdsplan

- Lämpliga renoveringsmetoder

- Lämpliga ytskyddsmaterial

- Nils Davant utförda inspektioner

- Att tänka på vid upphandling


14.45 – 15.15 Nils Davant och Tommy Thörn

Intyg ”Utbildning Betong & Ytskydd Nivå 1”

- Sammanfattning utbildningen

- AvslutningKursavgift:

6.500:- / person exkl moms

I avgiften ingår dokumentation och lunch/fika


Anmälan:

Skicka ett mail till tommy.thorn@ysa.email eller nils.davant@ysa.email


Är det något som ni undrar över eller vill diskutera så är det bara att skicka oss ett mail eller ringa Tommy Thörn på 0706 57 57 88 eller Nils Davant på 0702 91 21 60.


Välkommen till en utbildning som förmedlar många års kunskap och som skall underlätta förståelsen för betong och vikten av den rätta renoveringen och ytskyddet i tid.


#betong #betongutbildning #inspektion #ytskydd #betongyta #utbildning #ytskyddsakademien

27 visningar0 kommentarer

Inspektion med drönare. Se hela filmen här!

  • Drone Inspection på Facebook
  • Drone Inspection på YouTube
  • Drone Inspection på Instagram

© 2021 Drone Inspection Nordic AB

Drone Inspection Nordic AB

info@droneinspection.se

+46 (0)70 256 15 19

Postadress:

Smärgelvägen 6

142 50 Skogås

Sverige 

(obs. endast bokade besök)

Medlem i Ytskyddsakademien och Ytskyddsgruppen.