Renovering VA, Avloppsreningsverk – Ökad livslängd – Utbildning 4/5 kl.11


Utbildning idag 4/5 via Teams kl. 11–12 om:


Renoveringar inom VA under 10 års tid.

Ökad livslängd – Sparade pengar.


BETONGRENOVERING AVLOPPSRENINGSVERK

Slamfickor, rötkammare, sedimenteringsbassänger, skruvpumpar, bryggor, pumpgropar, externslamlager o s v.


Vi vill tipsa dig om Ytskyddsakademiens distansutbildning via Teams idag tisdag 4 maj, kl 11.00–12.00 där Björn Hestner kommer att kunskapsförmedla:


Konsekvenser av olika nedbrytningsprocesser

- Karbonatisering av exponerad betong - Rost/frostsprängning - Urlakning, kalkutfällningar - Kemikalier: Järn/Aluminiumklorid, svavelväten m m


Renoverade konstruktioner under 20 års tid:

- Bryggor - Externslamlager - Pumpgropas - Sedimenteringsbassänger - Skruvpunpar/arkimedespumpar - Slamfickor - Rötkammare

  • OM Hur det är möjligt att kunna utföra renovering och ytskydd genom Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID


>> Läs mer om Kunskapslyftets Ytskyddsutbildning här! <<

KUNSKAPSFÖRMEDLARE

  • Björn Hestner har fokuserat sitt arbete på att utföra kvalitativa arbeten gällande renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

  • Uppdragsgivare har bl.a varit processindustrin, VA Verk, Fastigheter och Anläggningar samt underentreprenör åt Peab, Skanska, NCC m.fl.Kostnad: Detta är en entimmas utbildning och kostnar 950:- plus moms per person och utbildningstimma.>> Läs mer om denna Ytskyddsutbildningen här! <<Vid ev. frågor maila Tommy Thörn via tommy.thorn@ysa.emailYtskyddsakademiens distansutbildningar – Kunskapslyftet Genom att skicka in en ”Intresseanmälan” (inga förpliktelser) så får du som är intresserad

varje måndag en länk till Teams videomöte där den veckans distansutbildningar kommer att genomföras. Klicka här så kommer du till Ytskyddsakademiens länk att göra en intresseanmälan till utbildningen!


16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla