Utbildning om betong 7–8 maj Helsingborg. Vikten av inspektion, renovering och ytskydd i tid

Uppdaterad: 6 maj 2019Vi på Drone Inspection brinner för att stötta dig i dina inspektioner på hög höjd med hjälp av våra professionella drönaroperatörer.


Så att du ska bli grym på att ta hand om den betong du ansvarar för vill vi tipsa dig om en betongutbildning i Helsingborg i maj. Där du lär dig mer inom ytskydd och renovering för betong tillsammans med vår samarbetspartner Ytskyddsakademien.


Du får också träffa flera av Ytskyddsakademiens experter inom olika områden när det gäller betong. Syftet med kursen är att få ökad förståelse för betong och vikten av den rätta renoveringen och att göra sina inspektioner och ytskydd i god tid.


Målgrupp: För dig som arbetar inom Vatten- och Avloppsreningsverk.UTBILDNING – HELSINGBORG 7–8 MAJ – BETONG RENOVERING & YTSKYDD – VATTEN- OCH AVLOPPSRENINGSVERK


Nivå 1


Datum: 7–8 maj


Ytskyddsakademiens utbildningen Betong & Ytskydd Nivå 1 är speciellt framtagen för att personal inom VV och ARV skall kunna få lite mer förståelse för de betongskador som kan uppdagas dagligen och hur dessa bör hanteras.


Kursen ger personal från VA-verkens drift, underhåll, projekt, anläggning m.fl grundläggande kunskaper om materialet betong samt hur det är möjligt att inspektera, tillståndsbedöma, renovera, ytskydda och förstärka betong.


Plats: Helsingborg

Rya Golfklubb

Rya Golfbaneväg 20

255 92 Helsingborg


Utbildare:

Fredrik Nilsson Ytskyddsakademien

Nils Davant Ytskyddsakademien

Simon Pehrson Ytskyddsakademien

Tommy Thörn YtskyddsakademienLadda ned information om utbildningen i PDF-fil här >>

AGENDA


Dag 1

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe


09.30 – 10.15 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

- Ytskyddsakademien - Ytskyddsgruppen - Ytskyddsdagarna

- YSAkademien, 100 medlemmar med minst 20 års erfarenhet

- YSGruppen, 50 medlemsföretag Kiruna – Trelleborg

- Presentation alla deltagare

- Målet denna utbildning


10.15 – 10.30 Kaffe och bensträckare


10.30 – 12.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Betongkvaliteer

- Beskrivning av delmaterialen i betong

- Egenskaper hos färsk och hård betong

- Nedbrytningsprocesser


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 14.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Vanliga betongskador

- Bilder på dessa vanliga betongskador

- Orsak

- Åtgärdsförslag


14.00 – 14.15 Bensträckare


14.15 – 15.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Inspektion, tillståndsbedömning, rapportering

- Visuellt och oförstörande

- Betongkax

- Fotodokumentation

- Drönare

- Täckskiktskontroll med georadar

- Borrkärnor

- Laboratietester

- Rapporter


15.00 – 15.15 Kaffe och bensträckare


15.15 – 16.00 Simon Pehrson, Ytskyddsakademien

30 års besiktningar och skadeanalyser i vattenmiljö - Undervattensrobot - dykare - Bilder på typiska skador

- Orsak

- Åtgärdsplan


16.00 – 16.15 Avslutning dag 1


19.00 Gemensam middag för de som så önskar på lämplig restaurang.

- Kostnaden läggs på utbildningsavgiftenDag 2


08.30 – 09.00 Nils Davant och Tommy Thörn

Intressanta diskussioner och frågor från igår


09.00 – 09.45 Fredrik Nilsson, ProAcess

Industriell Repklättring

- Utbildning

- Säkerhet

- Handnära inspektioner

- Förarbete

- Renovering & Ytskydd

- Ekonomiska användningsområden VA verken

- Begränsningar


09.45 – 10.00 Kaffe och bensträckare


10.00 – 11.00 Nils Davant, Ytskyddsakademien

Renoveringsmetoder

- Reparationsstandard SS-EN 1504

- Betongreparationshandboken

- Betonghandboken

- Kontrollutrustning inför betongrenovering/ytskydd

- Materialval

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


11.00 – 11.15 Bensträckare


11.15 – 12.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Cementbaserade reparationsmaterial

- Kristallisering

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


12.00 – 13.00 Lunch


13.00 – 13.30 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Renoveringar på VA verk

- Foton på renoverade konstruktioner

- Elastiskt cementbaserat material

- Polyurea

- Förarbete

- Applicering

- Härdning


13.30 – 14.00 Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Ytskyddsmaterial som är Dricksvattengodkända

- Impregnering

- Hydrofobering

- Kristallisering

- Flexibla cementmaterial

- Polyurea