Ytskyddsutbildning digitalt – Kunskap för hållbart ytskydd

Uppdaterad: 20 nov 2020Ytskyddsutbildning inom inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering och förstärkning av betong- och metallkonstruktioner ger viktig kunskap. Vi på Drone Inspection Nordic vill här dela med oss av Ytskyddsakademiens satsning Kunskapslyftet. En första utbildning "Blåsbildning betongbroar" hålls redan den 25 november. Informationsmöten i ämnet betong hålls både 26 och 27/11 och handlar om de olika distansutbildningarna som du har möjlighet att anmäla dig till.Ytskyddsutbildning är något som vi på Drone Inspection strävar efter du och dina kollegor ska få information om. Ytskyddsakademiens satsning ”Kunskapslyftet” med distansutbildningar startar den 25 november med en betongutbildning (till en kostnad). Torsdagen den 26 och fredagen 27/11, kl. 14.00–15.00, håller de även informationsmöten via webben om dessa utbildningar inom betong (infomöten är kostnadsfria).

Vill du veta mer om vikten av rätt ytskydd på rätt sätt och i rätt tid?


Vi vill här dela med oss av dessa utbildningar så att du ska ha möjlighet att snabbt hinna anmäla dig till dem. Några av de redan inplanerade webbutbildningarna inom ytskydd betong eller metall handlar om bland annat: Blåsbildning betongbroar, betong- respektive metallskador och orsak (Du betalar en kostnad/timme).


Några av ytskyddsutbildningarna inom kunskapslyftet är nu tidsbestämda och kommer att genomföras den 25 november, 3 och 8 december 2020. Många intresserade är redan anmälda till dessa inplanerade distansutbildningar. Anmäl dig du också via Ytskyddsakademien!


Ytskyddsutbildningar: Blåsbildning betongbroar, betong- och metallskador och orsak


Dessa högaktuella ämnen för distansutbildningar gällande renovering och ytskydd av betong är nu helt klara med datum:


Blåsbildning betongbroar 25/11 Onsdag den 25 november, kl 10.00–11.00. Läs mer om utbildningens innehåll här!

• Betongskador och orsak 3/12 Torsdag den 3 december, kl 15.00–16.00. Läs mer om utbildningens innehåll här!

Inom området metall är nu även denna mycket intressanta webbutbildning tidsbestämd:


• Metallskador och orsak 8/12 Tisdag den 8 december, kl 15.00–16.00. Läs mer om utbildningens innehåll här!


Mer om innehållet finns på webbsidan www.ytskyddsakademien.se under rubriken ”Planerade distansutbildningar”. Fler kommer upp vartefter utbildningarna blir klara.


Kunskap ger ökad möjlighet till rätt utförande på bästa sätt och i tid


Ytterligare information om vilka olika områden som är planerade för utbildningar inom kunskapslyftet finns på www.ytskyddsakademien.se. Där du läser mer om framtida utbildningsämnen med teknologier och arbetssätt gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner. Videoprogrammet som används vid dessa webbutbildningar är Teams.


Vid frågor och anmälan kontakta Tommy Thörn på Ytskyddsakademien Sverige via Tommy.thorn@ysa.email eller 0706-57 57 88.


Hoppas att du hittar några intressanta utbildningar och får nyttig ytskyddskunskap inför framtiden!


Lycka till!

Charlotta och övriga teamet på Drone Inspection Nordic

Senaste inlägg

Visa alla